Schema

Tillgänglig
Otillgänglig
v.50 Måndag 10 december Måndag 10 december 10/12 Tisdag 11 december Tisdag 11 december 11/12 Onsdag 12 december Onsdag 12 december 12/12 Torsdag 13 december Torsdag 13 december 13/12 Fredag 14 december Fredag 14 december 14/12 Lördag 15 december Lördag 15 december 15/12 Söndag 16 december Söndag 16 december 16/12
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
v.50 Måndag 10 december 10 december Måndag 10/12 Tisdag 11 december 11 december Tisdag 11/12 Onsdag 12 december 12 december Onsdag 12/12 Torsdag 13 december 13 december Torsdag 13/12 Fredag 14 december 14 december Fredag 14/12 Lördag 15 december 15 december Lördag 15/12 Söndag 16 december 16 december Söndag 16/12

v.51 Måndag 17 december Måndag 17 december 17/12 Tisdag 18 december Tisdag 18 december 18/12 Onsdag 19 december Onsdag 19 december 19/12 Torsdag 20 december Torsdag 20 december 20/12 Fredag 21 december Fredag 21 december 21/12 Lördag 22 december Lördag 22 december 22/12 Söndag 23 december Söndag 23 december 23/12
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
v.51 Måndag 17 december 17 december Måndag 17/12 Tisdag 18 december 18 december Tisdag 18/12 Onsdag 19 december 19 december Onsdag 19/12 Torsdag 20 december 20 december Torsdag 20/12 Fredag 21 december 21 december Fredag 21/12 Lördag 22 december 22 december Lördag 22/12 Söndag 23 december 23 december Söndag 23/12