Glömt kontokod

Om du har glömt bort kontokoden kan du här leta upp den igen.

Detta kräver dock att du har information kring köpet. Den information som krävs är ordernummret och den epostadress som användes vid betalningen.

Den information som du kan få fram via detta verktyg har redan blivit skickad till epostadressen som användes vid betalningen och är en del av kvittot.